Missie en visie

Binnen Terra bedrijvencentrum is er een samenwerking tot stand gekomen tussen fysiotherapie (De Schipbeek), psychologie (TPPA), ergotherapie (Twentergo) en psychomotorische therapie (SilkesPraktijk) voor de behandeling van mensen met chronische pijnklachten om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Wij werken vanuit verschillende disciplines onder één dak mét elkaar, waarbij het reële behandeldoel van de cliënt centraal staat. 

De behandeling richt zich op het vergroten van de competenties van de cliënt, het duurzaam bestrijden van de klacht met aandacht voor autonomie en de verbinding van de cliënt met de omgeving. Wij kijken dus verder dan alleen de pijnklacht.


Ons team

Fysiotherapie richt zich op; het leren omgaan met pijn en zoeken naar een verstandige belasting voor de spieren en gewrichten om zo stapsgewijs de kwaliteit van de spieren te verbeteren. De gewrichten worden weer stabieler en daarmee het functioneren. Ook wordt aangeleerd hoe de overbelasting kan worden voorkomen thuis en op het werk. Er wordt gebruik gemaakt van een logboek, zodat gemakkelijk de vorderingen bijgehouden kunnen worden.

Ria Schröder – fysiotherapie


Ergotherapie richt zich op; belasting en belastbaarheid. Het aanbrengen van structuur in de planning van activiteiten over de dag en week, de afwisseling tussen fysieke en mentale inspanning en ontspanning en grenzen aangeven. Vanuit balans en structuur kan een opbouw in activiteiten(niveau) tot stand komen.
-Houding- en bewegingsadviezen
-Het herkennen en erkennen van lichaamssignalen tijdens het handelen

Caroline Edelbroek – ergotherapie


Psychologie richt zich op het bieden van hulp om een balans te vinden in belasting en belastbaarheid. Psychologische hulp bij pijn kan bestaan uit; hulp bij het accepteren van pijn. Hulp bij het vergroten van de draagkracht en bij het verleggen van de focus van de pijn.

Karin Hermelink – psychologie


Psychomotore therapie richt zich op het herkennen van stresssignalen en leert je ontspannen. Het verkennen, herkennen en erkennen van lichaamssignalen, lichaamsbewustzijn en lichaamsgrenzen (wat is een grens en wat is weerstand). Verder leert het je om te communiceren over grenzen naar de omgeving. Het voelen en leren omgaan met (uiten) van emoties. Vertrouwen ervaren en vertrouwen vergroten in jezelf en in je eigen lichaam.

Silke Heerts – psychomotore therapie

Karin

Pijn kan niet altijd verdwijnen – maar de beleving van pijn kan wel veranderen